If you know the enemy"
  ,and know yourself
you need not fear
the result
"...of a hundred battles
Sun Tzu
הסגרה לארה''ב: האם מדובר בניסיון "לשבור" את הנאשם?
מאת: עורך דין בני כץ, 13/09/2018 

מאז העלייה האחרונה והברוכה מצרפת, משרדנו מטפל בעשרות תיקים של אנשי עסקים ממוצא צרפתי בגין עברות של הונאות בינלאומיות.
באחד התיקים שהסתיים לאחרונה במשרדנו, הקרב המשפטי התנהל במספר מדינות בו זמנית. הלקוח שנאשם בעברות הונאה בינלאומית הוסגר לארה''ב, למרות שהעבירות שיוחסו לו לא בוצעו כנגד אזרחים אמריקאים או על שטחה של ארצות הברית.
למעשה, מדובר באדם נורמטיבי, שעלול היה למצוא את עצמו מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת, הרחק ממשפחתו ומביתו וכמעט חסר סיכוי להגנה משפטית, שלא לדבר על תנאי הכליאה הקשים בבתי הכלא שנשלטים ע"י חבורות מסוכנות ומאוחדות.

למרות הדרישה של האמריקאים ל 6-9 שנות מאסר, התיק הסתיים בהרבה פחות: 43 חודשים בהפחתת 18 חודשים של המתנה להסגרה וניהול המשפט בארה"ב.
כנגד הלקוח, החשוד המרכזי ב"ארגון פשע" בינלאומי נטען כי, ביצע הונאות סדרתיות באמצעות התחזות "באמצעות מחשב", בשיטה המכונה "הנדסה חברתית ובהיקף של עשרות מיליוני יורו. כתב האישום הוגש בארה"ב בספטמבר 2016, ובמרץ 2017 המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ביקשה להכריז עליו כבר-הסגרה לארה"ב.
ע"מ ליצור "זיקה" לארה"ב, התבססה בקשת ההסגרה (באופן מפתיע ותקדימי) על שימוש ב"דומיין (Domain)" אמריקאי ותשתיות אינטרנט שמוצאם בארה"ב. הנאשם כאמור תואר כדמות מרכזית ומנהיג החברה העוסקת בהונאות חברות בינלאומיות, שאגב גם תיאור זה , אינו תואם את הראיות בתיק.

יש לציין כי, על העבירה המרכזית של הונאות באמצעות מחשב, העונש המקסימלי בארה"ב לפי הפרקליטות מגיע עד כדי 20 שנות מאסר!

לא הייתה מחלוקת כי הנאשם לא פעל נגד חברות אמריקאיות או כנגד אזרחים אמריקאים וגם כי לא ביצע את העבירות המיוחסות לו בשטחה של ארה"ב. אך למרות זאת, בחרו בארץ שלא להעמידו לדין ולשגר אותו לארה"ב, שם הוא חסר סיכוי להגנה משפטית הולמת.
הניסיון מלמד שגם הפושעים הקשוחים והעוצמתיים פי כמה וכמה מהנאשם, מודים בסופו של דבר בסעיפי האישום כשהם נתונים במעצר בארה"ב.

ייצוג בתיקים בינלאומיים מחייב קביעת אסטרטגיה משפטית במספר מדינות בו זמנית.
בשלב הראשון מינינו עו"ד מומחה בארה"ב והעבודה נעשתה במקביל. בתוך קרב ההסגרה בארץ, נבנתה אסטרטגיה מול התביעה בארה"ב תוך ניהול מו"מ לא פורמלי.
נוכח ההתעקשות של הישראלים והאמריקאים, בסופו של דבר לא נותרה ברירה והקרב המשפטי עבר לארה"ב. באמצעות עורכי הדין שלנו שעשו שימוש בכל החומרים שנצברו במהלך המאבק המשפטי בארץ לרבות טענות ל"חוסר סמכות שפיטה בארה"ב", חתרנו לעסקת טיעון טובה.
התביעה הפדרלית דרשה בין שש לתשע שנות מאסר, אבל התיק הסתיים בהרבה פחות: 43 חודשי מאסר בהפחתה של 18 חודשי המעצר שריצה הנאשם בהמתנה להסגרה וניהול המשפט בארה''ב.


מאמר זה אינו משמש תחליף לייעוץ משפטי
ייצוג בתיקים בינלאומיים מחייב קביעת אסטרטגיה משפטית במספר מדינות בו זמנית. בתיק הזה בוצעו שיתופי פעולה עם עורכי דין במספר מדינות שמוכנים להתנהל תחת משרדנו בתיאום ובהתאם לאסטרטגיה שנקבעת.
מעבר לכך, חובה להבין את משמעות החוק המקומי, את הסמכויות הנתונות וחשוב מכך, את דרכי הפעולה של ראשויות התביעה והחקירה תוך הכרות אישית עם העומדים בראשה.
רק צירוף כל אלו יחד מבטיחים הגעה להישגים בתיקים מורכבים מסוג זה.