מחדל החקירה הכפולה

מחדל החקירה הכפולה: עוקץ "הנדסה חברתית" של צרפתים וישראלים באירופה וארצות ערב הסתיים בעונש מינורי בארה"ב

בחקירה שנוהלה במשטרת ישראל התקיימה זיקה ישירה לחקירה וכתב האישום שהוגש נגדו בארה"ב, על כל הראיות המסווגות אשר היתה חובה להעבירן לעיונו של המבוקש להסגרה. "מלכתחילה אנחנו טענו בדיוני ההסגרה, כי החקירה בלהב 433 בה נדונו לפרטי פרטים מפגשים ושיחות שניהל לכאורה עם המעורבים בכתב האישום בארה"ב, פגעה בסופו של דבר ביכולת שלו להתגונן מפני ההסגרה ומפני המשפט בארה"ב", משחזר פרקליטו, עו"ד בני כץ, המתמחה בייצוג בחו"ל…

https://goo.gl/TMCDEa