If you know the enemy"
  ,and know yourself
you need not fear
the result
"...of a hundred battles
Sun Tzu
חוקרי פרשת "בנק ההשקעות" של מוני פנאן רוצים עד מדינה.
את פרשת "שופטים באדום" פיצחו באמצעות עד מדינה. ההדלפות התקשורתיות המכוונות והגברת הענישה בתקופה האחרונה נגד עברייני מס עשויים להביא גם בפרשת פנאן ל"מתנדב"

מבעד לערפל המכוון שיוצרים חוקרי רשות המסים סביב חקירתם בפרשת "בנק ההשקעות" של מוני פנאן, אפשר להעריך דבר אחד: החוקרים עושים בימים אלה כל שביכולתם כדי לאתר עד מדינה. לכן, השאלה המתבקשת אינה האם יהיה עד מדינה שכזה - אלא מי הראשון שיתנדב לספר כיצד פעל הבנק, וזאת בתמורה לחסינות מכל אשמה.

פרשת ה"בנק" של פנאן דומה למדי לפרשיית "שופטים באדום", שבה הואשמו שופטי כדורגל בהטיית משחקים תמורת שוחד שהעבירו לכיסיהם מהמרים כבדים. ב"שופטים באדום" השכילה המשטרה ליצור אמצעי לחץ שחשפו בסופו של יום את עד המדינה (השופט משה אטיאס), ועדותו אכן היא זו שאפשרה את פיצוח הפרשה.

הפעלת לחץ, כפי שנעשתה בחקירה ההיא, מעלה את "דילמת האסיר" בפני החשודים הפוטנציאליים. כמו שזה נראה כרגע, למרות "המחברות" שמתגלות מדי יום ורסיסי מידע כאלה ואחרים, רק עד מדינה שלו מובטחת הגנה מפני תביעות פליליות ועוד תנאים שתכליתם להעניק לו יתרונות כאלה ואחרים על-פני החשודים האחרים, יכול להביא לפענוח מוחלט של פרשיה מעין זו.

על-פי הפרסומים, את פרשת פנאן חוקרים בשלב זה חוקרי רשות המסים, אבל השיטות הן בהכרח דומות. כלפי חוץ, על סמך הדלפות חלקיות, הפרשה היא עדיין בגדר אניגמה. אולם רסיסי מידע מתחילים להתחבר למסמכים שנחשפים בתקשורת, והתמונה מתחילה להתברר.

למרות הנטייה לחשוב כי יכולתה של רשות המסים לגייס עד מדינה פחותה לעומת היכולת של המשטרה לעשות זאת, שכן למשטרה יש יותר כלים - הרי שאין הדבר כך. הענישה הכספית המוטלת על-ידי הרשות ועונשי המאסר הארוכים שמטיל בית המשפט לאחרונה על עברייני מס מהלכים אימים על חשודים.

גם הליווי התקשורתי הצמוד של הפרשה מייצר אלמנט של לחץ על הנחקרים. אבל לא רק עליהם. גם על החוקרים. אלה חייבים לפענח את הפרשה על מנת לשמר את יוקרתם המקצועית.

הבעייתיות הרבה היא שתוך כדי חקירה והדלפות וניסיונות להפעלת לחץ על נחקרים, כדי לשכנע את אחד הנחקרים לפחות לשמש עד מדינה שיספר בפרטי פרטים כיצד פעל הבנק יוצא הדופן, מוטל צל כבד על אנשים חפים מפשע, חלקם ספורטאים ומאמנים בעלי שם ומוניטין.

פגיעה שכזו מהווה מכה אנושה להם ולבני משפחותיהם, ויש לנקוט משנה זהירות בטרם ממהרים להטיל רפש ובוץ בכל עולם הספורט, ובעולם הכדורסל בפרט, שלא לדבר על בני משפחתו של פנאן שעדיין מתאבלים וכואבים את לכתו בנסיבות כה טרגיות. גם חוקרי רשות המסים צריכים לזכור כי מבחינת הנחקרים "טוב שם טוב משמן טוב".

אפשר לצפות מרשות המסים ומשאר היחידות החוקרות בפרשה לנהוג משנה זהירות ולהפסיק את מחול השדים ואת ההעלאה של ספקולציות פרועות. זה בהחלט לקח ראוי מפרשיית "שופטים באדום", שם הושחרו לשווא תוך כדי חקירה שמותיהם של לא מעט שופטים, שבסופו של דבר התברר שהיו נקיים מכל רבב.

* עו"ד בני כץ הוא קצין משטרה לשעבר ופרקליט המתמחה כיום בעבירות "צווארון לבן", ייצג את עד המדינה בפרשית "שופטים באדום"

"למרות הנטייה לחשוב כי יכולתה של רשות המסים לגייס עד מדינה פחותה לעומת היכולת של המשטרה לעשות זאת, שכן למשטרה יש יותר כלים - הרי שאין הדבר כך..."